หัวข้อโรงเรียนการ์ตูน เป็นแหล่งเรียนรู้ที่เพือนๆ ได้เข้ามาศึกษาเกียวกับการวาดการ์ตูนครับ | โรงเรียนการ์ตูน | สถาบันการ์ตูนไทย มูลนิธิเด็ก

หัวข้อโรงเรียนการ์ตูน เป็นแหล่งเรียนรู้ที่เพือนๆ ได้เข้ามาศึกษาเกียวกับการวาดการ์ตูนครับ


วิธีทำดอกมะลิต้อนรับวันแม่ | สนามเด็กเล่น | สถาบันการ์ตูนไทย มูลนิธิเด็ก

ดอกมะลิ

อุปกรณ์

 1. กระดาษย่นสีขาว
 2. เทปกาวย่นสีเขียว
 3. ลวด หรือ ก้านไม้กวาดทางมะพร้าว      
 4. กรรไกร    
 5. เข็มกลัด    
 6. เส้นด้าย  

วิธีทำดอกมะลิ

1. ทำตัวดอกมะลิ โดยตัดกระดาษย่นสีขาวเป็นแถบยาว ขนาดกว้างยาว 12 x 4 นิ้ว โดยให้ด้านที่สามารถยืดได้อยู่ตามแนวขวาง (คล้ายเส้นยางยืดเอวกางเกง) 

2. พับครึ่งกระดาษตามแนวนอน

3. พับมุมกระดาษย่นที่พับแล้วลงมาเล็กน้อยเป็น 3 เหลี่ยม

4.ใช้นิ้วโป่งขวากดกระดาษพับลงมาที่นิ้วโป้งซ้าย

5. ใช้นิ้วโป้งซ้ายกดไว้ แล้วใช้นิ้วขวาบิดขึ้นไป จะได้กลีบแรก

6. ทำข้อ 4-5 ไปเรื่อยๆจนถึงปลาย

7. นำกระดาษที่พับได้มาพันเข้าดอก โดยใส่ลวดไว้เป็นแกนก่อน โดยพับครึ่งเส้นลวดแล้ววางคร่อมบนกลีบหัวกระดาษ จากนั้นม้วนกระดาษพันไปรอบๆ แล้วมัดด้ายไว้ให้ดอกติดอยู่กับก้าน 

ที่มา :  http://variety.teenee.com


เชิญชวนชมละครนิทานยอดเยี่ยมมูลนิธิเด็ก เรื่อง แมวสามสี 19 ธันวาคม 58 นี้ ที่ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร | ข่าวสาร | สถาบันการ์ตูนไทย มูลนิธิเด็ก

มูลนิธิเด็ก และ มูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ขอเชิญชวนเด็กๆ และครอบครัว
.
ชมละครนิทานยอดเยี่ยม เรื่อง แมวสามสี
และร่วมกิจกรรมสนุกสนานมากมายกับมูลนิธิเด็ก

ในงานมอบรางวัลการประกวดนิทานมูลนิธิเด็ก ครั้งที่ ๑๘ 
เสาร์ที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๒.๐๐-๑๕.๐๐ น.
ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
(ใกล้ BTS สนามกีฬาแห่งชาติ)
.
สำรองที่นั่งที่ ๐๒-๒๑๔-๖๖๓๐ ต่อ ๑๒๖, ๑๒๗ (รับจำนวนจำกัด)

ติดต่อสำรองที่นั่ง วันอังคาร-อาทิตย์ ๑๐.๐๐-๑๘.๐๐ น.

ฟรี “ไม่มีค่าใช้จ่าย เพียงนำนิทานดี ๑ เล่ม มาเป็นบัตรผ่านประตู” 
เพื่อมอบให้ผู้ป่วยเด็กในโรงพยาบาลที่ขาดแคลน ได้อ่านแก้เหงา

อ่านกำหนดการที่ www.ffcbook.com ข่าวสารและกิจกรรม

สอบถามเพิ่มเติมที่ สำนักพิมพ์มูลนิธิเด็ก
๐๒-๘๘๑-๑๗๓๔ คุณอ้อ

‪#‎รวมรางวัลนิทานมูลนิธิเด็ก‬ ‪#‎แมวสามสี‬ #www.ffcbook.com


แล้วเจอกันนะ

สถาบันการ์ตูนไทย รับสมัครงาน | ข่าวสาร | สถาบันการ์ตูนไทย มูลนิธิเด็ก

มูลนิธิเด็ก: ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๒ เพื่อสนับสนุนสิทธิเด็ก ช่วยเหลือเด็กที่ตกอยู่ในความทุกข์ยากและถูกทอดทิ้ง ทั้งได้ริเริ่ม สนับสนุน กิจกรรมทางการศึกษา ศิลปะ และวัฒนธรรมและการขับเคลื่อนนโยบายเพื่อการพัฒนาเด็ก ครอบครัว และสังคมไทย

สถาบันการ์ตูนไทยเป็นโครงการหนึ่งของมูลนิธิเด็ก ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อรวบรวม เผยแพร่องค์ความรู้ทางสื่อการ์ตูน ผลิตเผยแพร่ และสนับสนุนสื่อ ตลอดจนกิจกรรมทางการ์ตูน เพื่อประโยชน์ต่อการส่งเสริมศักยภาพเยาวชน และร่วมสร้างสรรค์ สังคมไทยสู่สังคมแห่งความเกื้อกูล

ในปี ๒๕๕๘ รณรงค์ให้เด็กยากจน ที่ขาดโอกาส แต่กระหายอ่านหนังสือ ได้เข้าถึงหนังสือดี ผ่านโครงการตู้หนังสือในบ้านเด็ก มูลนิธิเด็ก

สถาบันการ์ตูนไทย มูลนิธิเด็ก เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ ๓ ตำแหน่ง ดังนี้

เจ้าหน้าที่บัญชี ๑ ตำแหน่ง

ดูแลงบดุลและควบคุมระบบบัญชีรายรับ-รายจ่ายและบัญชีสต๊อคหนังสือของโครงการสถาบันการ์ตูนไทย

– รายงานงบการเงิน และแยกประเภทบัญชี รับ-จ่ายช่องทางต่าง ๆ

สวัสดิการ

– ค่ารักษาพยาบาล

– ประกันสังคม

– ประกันอุบัติเหตุ

คุณสมบัติ:

– อายุ ๒๕ ปีขึ้นไป

– วุฒิปริญญาตรี สาขาการบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

– มีประสบการณ์ ในสายงานที่เกี่ยวข้อง ๑ – ๒ ปีขึ้นไป

– ทำงานแบบมืออาชีพ, มีทักษะความเป็นผู้นำ และรักงานบริการ

– มีความสามารถในการวางแผน และการบริหารจัดการ

– มีทักษะในการสื่อสาร ติดต่อประสานงานละเอียด รอบคอบ และมนุษยสัมพันธ์ดี

– ใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี โดยเฉพาะโปรแกรมออฟฟิส และโปรแกรมสำเร็จรูปพื้นฐานได้เป็นอย่างดี

– ชอบอ่านหนังสือและติดตามข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ สนใจในประเด็นทางสังคม การศึกษา และสิทธิเด็ก

– มีทัศนคติการทำงานที่ดี มีความคิดสร้างสรรค์ ชอบศึกษาค้นคว้าความรู้ใหม่ ๆ ศึกษาสื่อใหม่ ๆ

  อาทิ เทคโนโลยีใหม่ ๆ ช่องทางการสื่อสารรูปแบบใหม่ ๆ ฯลฯ

– สามารถเดินทางไปทำงานในพื้นที่ต่างจังหวัดได้ และหรือทำงานวันหยุดได้

– เริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

เจ้าหน้าที่ธุรการ  ๑ ตำแหน่ง

๑.  พิมพ์เอกสารและจดหมายต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

๒.  บันทึก ติดตาม ดูแลจัดเก็บเอกสารเข้า-ออก และไฟล์งานให้เป็นระบบ

๓.  ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สวัสดิการ

– ค่ารักษาพยาบาล

– ประกันสังคม

– ประกันอุบัติเหตุ

คุณสมบัติ :

– อายุ ๒๓ ปีขึ้นไป

– วุฒิปวส.-ปริญญาตรี

– มีประสบการณ์ ในสายงานที่เกี่ยวข้อง ๑ ปีขึ้นไป

– มี, ทำงานแบบมืออาชีพ, มีทักษะความเป็นผู้นำ และรักงานบริการ

– มีทักษะในการสื่อสาร ติดต่อประสานงานละเอียด รอบคอบ และมนุษยสัมพันธ์ดี

– ใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี โดยเฉพาะโปรแกรมออฟฟิสต์ พิมพ์งานเร็ว และรอบคอบ

– ชอบอ่านหนังสือและติดตามข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ สนใจในประเด็นทางสังคม การศึกษา และสิทธิเด็ก

– มีทัศนคติการทำงานที่ดี มีความคิดสร้างสรรค์ ชอบศึกษาค้นคว้าความรู้ใหม่ ๆ ศึกษาสื่อใหม่ ๆ

  อาทิ เทคโนโลยีใหม่ ๆ ช่องทางการสื่อสารรูปแบบใหม่ ๆ ฯลฯ

– สามารถเดินทางไปทำงานในพื้นที่ต่างจังหวัดได้ และหรือทำงานวันหยุดได้

– เริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

เจ้าหน้าที่ประสานงานและติดตามข้อมูลในพื้นที่

๑.  ประสานงาน ลงเก็บข้อมูล และติดตามงานข้อมูล บันทึกข้อมูล เขียนข่าว รายงานฯ ในพื้นที่

๒.  ประสานงานกับชาวบ้าน หน่วยงาน เครือข่ายในแต่ละพื้นที่

สวัสดิการ

– ค่ารักษาพยาบาล

– ประกันสังคม

– ประกันอุบัติเหตุ

คุณสมบัติ :

– อายุ ๒๓ ปีขึ้นไป

– วุฒิปวส.-ปริญญาตรี

– มีประสบการณ์ ในสายงานที่เกี่ยวข้อง ๑-๒ ปีขึ้นไป

– มีทักษะในการสื่อสาร ติดต่อประสานงาน และมีทักษะด้านงานเขียน

– มีความเป็นผู้นำ มนุษยสัมพันธ์ดี รักงานบริการ สามารถติดต่อประสานงานกับชาวบ้าน เด็ก องค์กร

  และเครือข่ายในแต่ละพื้นที่ได้

– มีความสามารถในการวางแผน การบริหารจัดการ

– ใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี โดยเฉพาะโปรแกรมออฟฟิสต์

– ชอบอ่านหนังสือและติดตามข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ สนใจในประเด็นทางสังคม การศึกษา และสิทธิเด็ก

– มีทัศนคติการทำงานที่ดี มีความคิดสร้างสรรค์ ชอบศึกษาค้นคว้าความรู้ใหม่ ๆ ศึกษาสื่อใหม่ ๆ

  อาทิ เทคโนโลยีใหม่ ๆ ช่องทางการสื่อสารรูปแบบใหม่ ๆ ฯลฯ

– สามารถเดินทางไปทำงานในพื้นที่ต่างจังหวัดได้ และหรือทำงานวันหยุดได้

– เริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘

โดย กรอกใบสมัครตามเอกสารใบสมัครงานของสถาบันฯ ให้ครบถ้วน รวมทั้งข้อเขียน และระบุเงินเดือนที่ต้องการ

ส่งใบสมัครได้ที่ : สถาบันการ์ตูนไทย มูลนิธิเด็ก (สมัครงาน) ที่อยู่ 460ซ.จรัญสนิทวงศ์ 67บางพลัด กทม. 10700

หรือสามารถส่งทางอีเมล์ได้ที่ e-mail: [email protected]

*** ดาวโหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่ www.cartoonthai.in.th

http://www.mediafire.com/view/kk44qirnu6nw8lv/cttjobrequirementform.pdf

http://www.mediafire.com/view/c26wpuoc7v8liw0/cttjobrequirementform.doc

หลักฐานการสมัคร

1.      รูปถ่ายขนาด 1หรือ 2นิ้ว จำนวน 1รูป

2.      สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

3.      สำเนาทะเบียนบ้าน

4.      สำเนาวุฒิการศึกษา

ข้อเขียนเพิ่มเติม 1หน้ากระดาษ A 4ดังนี้

–  ทัศนคติต่อองค์กรที่ท่านเข้าใจ

 –  แนวความคิดด้านการผลิตสื่อการ์ตูนเพื่อรับใช้สังคม

–  มุมมองต่อวงการหนังสือการ์ตูนไทยในปัจจุบัน

–  แนวความคิดเกี่ยวกับช่องทางและโอกาสการเข้าถึงหนังสือของเด็กด้อยโอกาสในสังคมไทย

–  หนังสือ หรือภาพยนตร์ ที่ท่านอ่านหรือดูล่าสุด

–  การทำงานอย่างมีความสุขในทัศนะของท่าน


ค่ายการ์ตูนไทย มีนาคม 2558 เปิดรับสมัครแล้วนะคะ | ข่าวสาร | สถาบันการ์ตูนไทย มูลนิธิเด็ก

ค่ายการ์ตูนไทย มีนาคม 2558 เปิดรับสมัครแล้วนะคะ
รุ่นที่ 57 ระหว่างวันที่ 17-20 มีนาคม 2558 หัวข้อ “การ์ตูนจิ๊กซอว์ ซ่อนหาจินตนาการ”
รุ่นที่ 58 ระหว่างวันที่ 24-27 มีนาคม 2558 หัวข้อ “สื่อการ์ตูนสร้างสรรค์ พลังวัฒนธรรมไทย”
 ปีนี้รับแค่ 200 คนเท่านั้น

สมัครด่วน โทร. 02-869-1902


ขอเชิญร่วมกิจกรรมในงาน Happy Kids Days | ข่าวสาร | สถาบันการ์ตูนไทย มูลนิธิเด็ก

วันเสาร์ ที่ 10 และวันอาทิตย์ที่ 11 มกราคม 2558 นี้
ขอเชิญร่วมกิจกรรมในงาน Happy Kids Days

ณ บริเวณ ลานชั้น 1 เอสพลานาด ซีนีเพล็กซ์ งามวงศ์วาน-แคราย
เวลา 10 โมงเช้า ถึงหกโมงเย็น

พบกิจกรรมมากมาย ภายในบูธ สถาบันการ์ตูนไทย มูลนิธิเด็ก อาทิ

– กระตุ้นจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ด้วย กิจกรรมสอนวาดการ์ตูน, ศิลปะกระดาษสี,  ฝึกสมาธิอย่างง่าย ๆ ด้วยการระบายสีแบบแมนดาล่า

– จำหน่ายหนังสือ และระดมทุนโครงการ “ตู้หนังสือในบ้านเด็ก มูลนิธิเด็ก”
  มอบหนังสือให้เด็กยากจนที่อยากอ
่านหนังสือแต่ไม่มีหนังสือดี ๆ อ่าน

– รับบริจาคหนังสือ ภายในงานเพื่อส่งมอบแก่เด็กในพื้นที่ห่างไกล

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการแบ่งปันเพื่อร่วมสร้างสรรค์สังคมแห่งความเกื้อกูล


มาสร้าง(หนังสือ)ภาพกันเถอะ! | ข่าวสาร | สถาบันการ์ตูนไทย มูลนิธิเด็ก

หนังสือเด็กมีอยู่มากมาย แต่หนังสือเด็กที่มีเนื้อหา

หัวข้อและคุณลักษณะพิเศษที่แตกต่างจากที่มีอยู่ทั่วไปนั้นหาได้ยาก

โดยเฉพาะหนังสือเด็กที่ใช้ภาพเป็นตัวดำเนินเรื่องเป็นหลัก

afterword เว็บไซท์ระดมทุนเพื่อผลิตหนังสือดี ขอเชิญชวนคุณที่
มีใจรักในการทำหนังสือภาพสำหรับเด็ก มีทักษะและความสามารถด้านศิลปะ การทำภาพประกอบ ส่งผลงานเข้าประกวดหนังสือภาพสำหรับเด็ก พร้อมโอกาสพัฒนาต้นฉบับกับบรรณาธิการและผู้เชี่ยวชาญ และร่วมเปิดระดมทุนเพื่อผลิตหนังสือกับ afterword

รายละเอียดการส่งผลงาน
หากสนใจเข้าร่วมประกวด กรุณาส่งอีเมล์โดยมีรายละเอียด ดังนี้
– ประวัติส่วนตัวสั้นๆ ทีมละ 1-2 คน
– ตัวอย่างผลงานด้านศิลปะ
– โครงเรื่องหรือคําบรรยายสั้นๆ ของหนังสือภาพที่ส่งประกวด
ส่งมาที่ [email protected] ภายในวันที่ 7 ธันวาคม 2557 ประกาศผลผู้เข้ารอบ 5 ท่านในวันที 14 ธันวาคม 2557 และเริ่มพัฒนาต้นฉบับร่วมกันกับกองบรรณาธิการมืออาชีพต่อไป

คณะกรรมการตัดสิน
– ระพีพรรณ พัฒนาเวช ผู้เชี่ยวชาญด้านหนังสือเด็ก อดีตบรรณาธิการสำนักพิมพ์ แพรวเพื่อนเด็ก
– ครูชีวัน วิสาสะ นักเขียนและศิลปินผู้สร้างสรรค์หนังสือสำหรับเด็ก
– เกื้อกมล นิยม บรรณาธิการหนังสือเด็กสำนักพิมพ์สานอักษร และนักออกแบบอิสระ
หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับกิจกรรม สามารถติดต่อได้ที่ [email protected]
ติดตามได้ที่: afterword


สถาบันการ์ตูนไทย มูลนิธิเด็ก รับสมัครงาน | ข่าวสาร | สถาบันการ์ตูนไทย มูลนิธิเด็ก

มูลนิธิเด็ก:ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๒ เพื่อสนับสนุนสิทธิเด็ก ช่วยเหลือเด็กที่ตกอยู่ในความทุกข์ยากและถูกทอดทิ้ง ทั้งได้ริเริ่ม สนับสนุน กิจกรรมทางการศึกษา ศิลปะ และวัฒนธรรมและการขับเคลื่อนนโยบายเพื่อการพัฒนาเด็ก ครอบครัว และสังคมไทย

สถาบันการ์ตูนไทยเป็นโครงการหนึ่งของมูลนิธิเด็ก ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อรวบรวม เผยแพร่องค์ความรู้ทางสื่อการ์ตูน ผลิตเผยแพร่ และสนับสนุนสื่อ ตลอดจนกิจกรรมทางการ์ตูน เพื่อประโยชน์ต่อการส่งเสริมศักยภาพเยาวชน และร่วมสร้างสรรค์ สังคมไทยสู่สังคมแห่งความเกื้อกูล

สถาบันการ์ตูนไทย มูลนิธิเด็ก เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ 4 อัตรา ดังนี้

เจ้าหน้าที่การเงินการบัญชี 1 อัตรา

คุณสมบัติ:      

 • เพศชาย / หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป

 • วุฒิปวส.-ปริญญาตรี สาขาบัญชีและการเงิน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

 • มีประสบการณ์ ด้านบริหารการเงิน

 • มีทักษะและสามารถวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านการเงิน และการนำเสนองาน

 • มีความสามารถในการวางแผน และการบริหารจัดการ

 • มีทักษะในการสื่อสาร ติดต่อประสานงานละเอียด รอบคอบ และมนุษยสัมพันธ์ดี

 • ใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี มีทักษะในการใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูปพื้นฐานได้เป็นอย่างดี

 • ชอบอ่านหนังสือและติดตามข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ สนใจในประเด็นทางสังคม การศึกษา และสิทธิเด็ก

 • มีความคิดสร้างสรรค์ ชอบศึกษาค้นคว้าความรู้ใหม่ ๆ สื่อใหม่ ๆ อาทิ Digital Media, Social Mediaฯลฯ

 • สามารถเดินทางไปทำงานในพื้นที่ต่างจังหวัดได้ และหรือทำงานวันหยุดและงานเพื่อสังคมได้

เจ้าหน้าที่สต๊อกสินค้า  1 อัตรา

คุณสมบัติ : 

 • เพศชาย อายุไม่เกิน 40 ปี

 • วุฒิปวส.-ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง

 • ใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี มีทักษะในการใช้งานโปรแกรมพื้นฐานได้เป็นอย่างดี

 • มีความสามารถในการวางแผน และการบริหารจัดการ

 • มีทักษะในการสื่อสาร ติดต่อประสานงานละเอียด รอบคอบ และมนุษยสัมพันธ์ดี

 • ชอบอ่านหนังสือและติดตามข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ สนใจในประเด็นทางสังคม การศึกษา และสิทธิเด็ก

 • มีความคิดสร้างสรรค์ ชอบศึกษาค้นคว้าความรู้ใหม่ ๆ สื่อใหม่ ๆ อาทิ Digital Media, Social Mediaฯลฯ

 • สามารถเดินทางไปทำงานในพื้นที่ต่างจังหวัดได้ และหรือทำงานวันหยุดและงานเพื่อสังคมได้

 • มีประสบการณ์งาน stock สินค้าจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

เจ้าหน้าที่กิจกรรมระดมทุน 1 อัตรา

คุณสมบัติ:  

 • เพศชาย / หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิปวส.-ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ มีทักษะ และมีความคิดสร้างสรรค์ในการจัดกิจกรรมระดมทุน
 • มีทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์และโปรแกรมต่าง ๆ เป็นอย่างดี
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะในการสื่อสาร และการติดต่อประสานงาน
 • ชอบอ่านหนังสือและติดตามข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ สนใจในประเด็นทางสังคม การศึกษา และสิทธิเด็ก
 • ชอบศึกษาค้นคว้าความรู้ใหม่ ๆ สื่อใหม่ ๆ อาทิ Digital Media, Social Mediaฯลฯ
 • สามารถเดินทางไปทำงานในพื้นที่ต่างจังหวัดได้ และหรือทำงานวันหยุดและงานเพื่อสังคมได้
 • หากมีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องด้านการตลาดเพื่อสังคม จะพิจารณาเป็นพิเศษ

เจ้าหน้าที่จัดจำหน่าย 1 อัตรา

คุณสมบัติ

 • เพศชาย / หญิง อายุ 20 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิปวส.-ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ มีทักษะ และความชอบในงานจัดจำหน่าย
 • มีทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์และโปรแกรมต่าง ๆ เป็นอย่างดี
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะในการสื่อสาร และการติดต่อประสานงาน
 • ชอบอ่านหนังสือและติดตามข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ สนใจในประเด็นทางสังคม การศึกษา และสิทธิเด็ก
 • มีความคิดสร้างสรรค์ ชอบศึกษาค้นคว้าความรู้ใหม่ ๆ สื่อใหม่ ๆ อาทิ Digital Media, Social Mediaฯลฯ
 • สามารถเดินทางไปทำงานในพื้นที่ต่างจังหวัดได้ และหรือทำงานวันหยุดและงานเพื่อสังคมได้
 • หากมีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องด้านการขาย จะพิจารณาเป็นพิเศษ

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม 2557 – 30  กันยายน 2557  

โดย กรอกใบสมัครตามเอกสารใบสมัครงานของสถาบันฯ ให้ครบถ้วน รวมทั้งข้อเขียน

ส่งใบสมัครได้ที่ :สถาบันการ์ตูนไทย มูลนิธิเด็ก (สมัครงาน) ที่อยู่ 460 ซ.จรัญสนิทวงศ์ 67บางพลัด กทม. 10700

สามารถส่งทางอีเมล์ได้ที่ e-mail: [email protected]

*** ดาวโหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่ www.cartoonthai.in.th

– http://www.mediafire.com/view/kk44qirnu6nw8lv/cttjobrequirementform.pdf

– http://www.mediafire.com/view/c26wpuoc7v8liw0/cttjobrequirementform.doc

หลักฐานการสมัคร

1.      รูปถ่ายขนาด 1 หรือ 2 นิ้ว จำนวน 1รูป

2.      สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

3.      สำเนาทะเบียนบ้าน

4.      สำเนาวุฒิการศึกษา

ข้อเขียนเพิ่มเติม 1 หน้ากระดาษ A4 ดังนี้

–  ทัศนคติต่อองค์กรที่ท่านเข้าใจ

–  แนวความคิดด้านการผลิตสื่อการ์ตูนเพื่อรับใช้สังคม

–  มุมมองต่อวงการหนังสือการ์ตูนไทยในปัจจุบัน

–  แนวความคิดเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมเพื่อระดมทุน/เผยแพร่สื่อ

   และหรือการให้เด็กในสังคมไทยได้มีโอกาสเข้าถึงหนังสืออย่างเท่าเทียม

–  หนังสือ หรือภาพยนตร์ ที่ท่านอ่านหรือดูล่าสุด

–  การทำงานอย่างมีความสุขในทัศนะของท่าน


ค่ายการ์ตูนวัฒนธรรมไทยสร้างสรรค์ยุวชนรุ่นที่ 54 – 55 เปิดรับสมัครแล้วจ้า | ข่าวสาร | สถาบันการ์ตูนไทย มูลนิธิเด็ก

เปิดรับสมัครแล้วครับ
ค่ายการ์ตูนวัฒนธรรมไทยสร้างสรรค์ยุวชน ปิดเทอม ฤดูร้อน มีนาคม 2557

รุ่นที่ 54 ระหว่างวันที่ 11-14 มีนาคม 2557 หัวข้อ “การ์ตูนไทยสร้างสรรค์สามัคคี”

รุ่นที่ 55 ระหว่างวันที่ 18-21 มีนาคม 2557 หัวข้อ “เด็กไทยสานใจรักวัฒนธรรมไทย”

ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ห้วยขวาง กรุงเทพฯ

ปีนี้นอกจากน้อง ๆ ได้วาดการ์ตูนที่โปรดปรานแล้ว พี่ ๆ นักวาดการ์ตูนชื่อดัง เช่น ครูเซีย ไทยรัฐ ครูสมบัติ คิ้วฮก ครูขวด มหาสนุก ครูอ๋า เก่งคิดเก่งวาด ครูอิน ครูทราย ฯลฯ เตรียมเทคนิคการวาดการ์ตูน ให้น้อง ๆ ได้เรียนรู้ทักษะการวาดภาพการ์ตูนที่ง่าย และสนุกสนานแล้ว ยังเตรียมชิ้นงาน “การ์ตูนสร้างสรรค์สามัคคี” ร่วมกันวาดภาพการ์ตูนที่สะท้อนจินตนาการ มีจุดเริ่มต้นเล็ก ๆ ของแต่ละคน นำมาถ่ายถอดเรื่องราวร่วมกันอย่างน่าอ่าน

การอบรมแบ่งเป็น 2 กลุ่ม อายุ 6-8 ปี เน้นการจัดระเบียบเส้น วาดภาพจากรูปทรง นิทาน ตัวการ์ตูนตัวโปรด และเทคนิคการระบายสีภาพให้สวยงาม ส่วนกลุ่มอายุ 9-15 ปี เรียนรู้ขั้นตอนการวาดการ์ตูนสั้น โดยเน้นการออกแบบตัวละคร จัดองค์ประกอบภาพ และวาดภาพในมุมมองใหม่ ๆ เข้าใจขั้นตอนการสร้างสรรค์ต้นฉบับการ์ตูนสั้น คิดมุก และการเล่าเรื่องด้วยภาพ เตรียมความพร้อมสู่การเป็นนักวาดการ์ตูน

น้อง ๆ ที่สนใจรีบชวนเพื่อน ๆ สมัครได้แล้วครับ โดยมีค่าธรรมเนียมการเรียน 1,100 บาทต่อคนต่อรุ่น ได้รับอุปกรณ์การเรียน, หนังสือคู่มือ, อาหารกลางวันและอาหาร-เครื่องดื่มช่วงบ่าย (สามารถเรียนต่อเนื่องได้ทั้ง 2 รุ่น ซึ่งมีเนื้อหาแตกต่างกัน)

สอบถามรายละเอียดและสมัครทาง โทรศัพท์ได้ที่ สมาคมการ์ตูนไทย 139/19 ถ. เทอดไท แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กทม. 10160 โทรศัพท์ 0-2869-1902, 0-2869-0703 โทรสาร 0-2869-0701

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.facebook.com/cartoonthaicamp, www.kengkid.com, www.annasakid.com, www.cartoonthai.in.th, www.pr7eleven.com


หนังสือทำมือการ์ตูนสั้น 35 หน้า เล่มละ 80 คับ | ตลาดนัดการ์ตูน | สถาบันการ์ตูนไทย มูลนิธิเด็ก

เป็นการ์ตูนที่จะนำไปเสนอที่สำนักพิมพ์ครับ แต่ด้วยว่าอยู่ต่างจังหวัดเลยไม่มีเวลาผมเองก็สอนอยู่เลยไม่ว่าง เลยลองพิมพ์ขายเองเลย เล่มละ 80 ครับ ขาวดำ งานออริจินอล สนใจ ติดต่อที่ 082-8717841 วานร ครับ